Logopedske težave in otorinolaringolog

Otorinolaringolog  je zdravnik, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni ušes, nosu, grla in vratu. V nekaterih primerih lahko otorinolaringolog pomaga tudi pri motnjah govora.

Kdaj se posvetovati z otorinolaringologom zaradi motenj govora

Če imate pomisleke glede razvoja govora pri vašem otroku, je pomembno, da se posvetujete z zdravnikom. Otorinolaringolog lahko opravi pregled in oceni, ali obstajajo kakšne anatomske ali fiziloške nenormalnosti, ki bi lahko vplivale na razvoj govora.

Katere so najpogostejše težave lahko vplivajo na razvoj govora

Nekatere težave, ki lahko vplivajo na razvoj govora pri otroku so:

 • Okvara sluha. Najpogosteje otroci slabše slišijo zaradi kroničnega izlivnega (sekretornega) vnetja. Gre za tiho bolezen, pri kateri se otrokom v srednjem ušesu ob slabem delovanjeu Eustahijeve troblje nabira tekočina ali sluz. Slabši sluh oteži razumevanje govora in lahko vodi do težav pri izgovorjavi.
 • Zamašenost nosne votline in zgornjega žrela. Najpogostejši vzrok za zamašenost je povečana žrelnica. Redkeje je vrok zadebeljena sluznica v nosu ali ukrivljen nosni pretin.

 • Težave v ustni votlini in srednjem žrelu. Prizadetost ustne votline, kot je deformacija čeljusti ali jezika, lahko otežuje pravilno izgovorjavo. Včasih težavo predstavljajo povečani mandlji oz. nebnice.
 • Prizadetost grla. Galsilki sta sluznični gubi, ki ob nihanju proizvajata zvok. Če glasilki ne delujeta normalno ali nista gladki (vozlič na glasilki, oteklina glasilk…), to pozvroča hripavost. .

Kaj lahko otorinolaringolog stori za pomoč pri motnjah govora

Če otorinolaringolog ugotovi, da obstajajo morfološke spremembe, ki vplivajo na razvoj govora, lahko predlaga zdravljenje ali terapijo, ki bo pomagala izboljšati razvoj govora.

V nekaterih primerih lahko otorinolaringolog napoti otroka k logopedu, ki je strokovnjak za motnje govora in jezika. Logoped lahko pomaga otroku razviti veščine, ki so potrebne za pravilno izgovorjavo in razumevanje govora.

Logopedske težave pri otroku

Logopedske težave pri otroku so motnje v razvoju govora, jezika in komunikacije. Pojavljajo se lahko v različnih starostih in so lahko posledica različnih dejavnikov, vključno z genetiko, okoljem in zdravstvenimi stanji.

Vrste logopedskih težav pri otroku

Logopedske težave pri otroku se lahko razvrstijo v naslednje kategorije:

Motnje govora so motnje v izgovorjavi besed in zvokov. Sem spadajo na primer:

 • zamenjave zvokov (npr. “b” namesto “p”),
 • izpuščanja zvokov (npr. “t” v besedi “tata”),
 • spremembe zvokov (npr. “s” namesto “š”)

Motnje jezika so motnje v razumevanju in uporabi jezika. Sem spadajo na primer:

 • težave pri poslušanju in razumevanju,
 • težave pri uporabi besed in stavkov,
 • težave pri tvorjenju besed in stavkov

Motnje komunikacije so motnje v komunikaciji z drugimi. Sem spadajo na primer:

 • težave pri socialnem pogovarjanju,
 • težave pri sodelovanju,
 • težave pri izražanju čustev

Dejavniki, ki vplivajo na logopedske težave pri otroku

Na razvoj govora, jezika in komunikacije pri otroku lahko vplivajo različni dejavniki, vključno z:

 • Genetika. Nekatere logopedske težave so lahko dedne.
 • Okolje. Otroci, ki živijo v okolju, kjer se veliko govori in bere, imajo običajno boljši razvoj govora kot otroci, ki živijo v okolju, kjer se ne govori veliko.
 • Zdravstvena stanja. Nekatera zdravstvena stanja, kot so cerebralna paraliza, avtizem in Downov sindrom lahko povzročijo logopedske težave. Pogostejše pa so slabši sluh, povečana žrelnica, priraščen jeziček oz. kratka podjezična vez, povečani mandlji…

Kdaj se posvetovati z logopedom?

Če imate pomisleke glede razvoja govora pri vašem otroku, se posvetujte z logopedom. Logoped bo lahko ocenil otrokov razvoj govora in jezika ter določil, ali obstajajo kakšne težave. Če se ugotovi, da ima otrok logopedske težave, bo logoped lahko zasnoval individualiziran program terapije, ki bo otroku pomagal pri napredovanju.

Kako lahko starši pomagajo otroku pri razvoju govora?

Starši lahko otroku pomagajo pri razvoju govora tako, da se z otrokom veliko pogovarjajo, mu berejo knjige, ga spodbujajo k uporabi jezika.

Z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem logopedskih težav lahko otroku pomagamo, da se uspešno razvije in komunicira z drugimi.

Razvoj govora pri otroku

Govor je kompleksna sposobnost, ki se razvija postopoma v prvih sedmih letih otrokovega življenja. V tem obdobju otrok pridobi veščine, ki mu omogočajo, da se sporazumeva z drugimi in izraža svoje misli in občutke.

Predverbalni razvoj

Že pred rojstvom se otrok začne pripravljati na razvoj govora. V maternici že sliši glasove in se odziva nanje. Po rojstvu začne otrok proizvajati prve zvoke, ki so pogosto nepovezani z določenimi besedami. To je obdobje bebljanja, ki traja približno do šestega meseca starosti.

Prvi besede

V drugi polovici prvega leta življenja začne otrok izgovarjati prve besede, ki so pogosto kratke in enostavne. Običajno so to besede, ki označujejo osebe, predmete ali dejavnike, ki so za otroka pomembni – mama, ata, luna…

Razvoj besedišča

V drugem letu življenja otrok pridobi približno 50 besed. Začne uporabljati dvočlenske stavke, ki so pogosto nepravilne. V tretjem letu življenja pridobi približno 200 besed. Začne uporabljati tričlenske stavke in pravilno uporablja časnike. V četrtem letu življenja pridobi približno 500 besed. Začne uporabljati bolj zapletene stavke in vprašanja. V petem letu življenja pridobi približno 1000 besed. Začne razumeti in uporabljati bolj zapletene ideje. V šestem letu življenja pridobi približno 1500 besed. Začne uporabljati pravilno slovnico. V sedmem letu življenja pridobi približno 2000 besed. Začne brati in pisati.

Dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora

Razvoj govora je odvisen od številnih dejavnikov, vključno z genetiko, okoljem in spodbujanjem. Genetika igra pomembno vlogo pri določanju sposobnosti otroka za govor. Okolje, v katerem otrok odrašča, pa vpliva na to, kako bo uporabljal svoj govor. Otroci, ki živijo v okolju, kjer se veliko govori in bere, imajo običajno boljši razvoj govora kot otroci, ki živijo v okolju, kjer se ne govori veliko. Spodbujanje govora s strani staršev in drugih odraslih je prav tako pomembno za razvoj govora pri otroku.

Nekaj primerov spodbujanja razvoja govora pri otroku:

 • Govorite z otrokom počasi in jasno.
 • Odgovarjajte na otrokova vprašanja.
 • Berite otroku knjige.
 • Ponavljajte otrokove besede in stavke.
 • Pomagajte otroku pri ustvarjanju zgodb.

Če imate pomisleke glede razvoja govora pri vašem otroku, se posvetujte z zdravnikom ali logopedom.

Scroll to Top